Политика за поверителност

Общи положения

 

https://www.tipinkings.com (Уебсайтът) е собственост на фирма „СпортЧакал“ ЕООД, фирма, надлежно регистрирана в Република България, гр. София, п.к. 1113, район „Слатина“, ул. „Александър фон Хумболт“ № 35, ет. 4, ап., с ЕИК: 206452772

Тази политика е Политиката за поверителност на „СпортЧакал“ ЕООД.

Настоящата Политика за поверителност се отнася до Личната информация, която „СпортЧакал“ ЕООД събира, обработва и използва. Ние определяме „Лична информация“ като информация, която ви идентифицира като физическо лице, като например вашето име, адрес, имейл адрес, търговска информация и банкови данни.

Ние събираме информация за вас, когато се регистрирате, когато влизате в акаунта си, когато купувате абонамент и/или когато излизате от акаунта си.

Освен това автоматично събираме информация за вашия компютър, браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница от нашия уебсайт сте поискали да посетите.

„СпортЧакал“ ЕООД счита защитата на вашата Лична информация за приоритет и се ангажира да следва политиките в този документ, законосъобразно, прозрачно и добросъвестно.

 

„СпортЧакал“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва личните данни на Потребителите на основание, цели, срокове и в съответствие с правата на физическите лица съгласно Задължителната информация за правата за защита на личните данни, достъпна на уебсайта на Доставчика.

 

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА  https://www.tipinkings.com И УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Целта на настоящата Политика за поверителност е да ви информира за:

 • видовете Лична информация, която може да събираме за вас и как тя може да бъде използвана;
 • използване на информация относно IP адреси и използването на бисквитки;
 • предоставяне на Личната ви информация на трети лица
 • прехвърлянето на вашата Лична информация в рамките на и извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“);
 • способността ви да коригирате, актуализирате и изтривате вашата Лична информация;
 • мерките за сигурност, които сме въвели, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на Лична информация под наш контрол;
 • Задържането на вашата Лична информация от страна на СпортЧакал.

 

Използване на лична информация

Ние може да използваме вашата Лична информация, за да:

 • проверяваме самоличността ви;
 • обработваме вашите поръчки за абонаменти;
 • да ви информираме за функциите за търговия и финансиране и всички промоции, предлагани на https://www.com;
 • ви предоставяме новини и информация за последните събития;
 • персонализиране на вашите изживявания;
 • да анализираме използването на уебсайта https://www.tipinkings.com и да подобряваме нашия уебсайт и предложенията на него;
 • отговаряме на вашите въпроси и искания;
 • да ви предоставим информация относно абонаментите ви;
 • да ви уведомяваме за всякакви промени.

 

Събиране на информация

Ние събираме информация, която ни предоставяте директно в рамките на регистрацията или когато правите поръчка за абонамент на https://www.tipinkings.com. Видовете информация, която може да събираме, включват:

 • трите ви имена;
 • вашата фотографска идентификация;
 • номер на социална осигуровка или друг държавен идентификационен номер;
 • адрес, град, окръг(щат), държава, пощенски код, където пребивавате;
 • имейл адрес;
 • телефонен номер;
 • дата на раждане;
 • банкови данни, включително банково извлечение;
 • всякаква друга информация, която изберете да предоставите.

Освен информацията, която ни предоставяте, ние автоматично събираме информация за вас, когато осъществявате достъп до или използвате нашите Услуги. Тази информация се използва за предоставяне на статистически данни за действията и моделите на сърфиране на нашите потребители и не идентифицира лично лица. Тази информация може да включва:

 • информация за вида на браузъра, който използвате, времената за достъп, прегледаните страници, вашия IP адрес и страницата, която сте посетили, преди да се придвижите до нашите Услуги;
 • информация за компютъра или мобилното устройство, което използвате за достъп до нашите Услуги, включително хардуерния модел, операционната система и версията, уникалните идентификатори на устройства и информацията за мобилната мрежа;

 

Оповестяване към трети страни

СпортЧакал не продава, споделя или по друг начин разкрива вашата Лична информация на трети страни, освен в случаите по-долу.

СпортЧакал може да разкрие вашата Лична информация на трети страни, които работят от наше име, като се има предвид използването на Лична информация, за която първоначално сме я събрали.

 

Възможно е да разкриваме вашата Лична информация на трети страни, включително:

 • бизнес партньори, доставчици, подизпълнители и други доставчици на услуги;
 • рекламодатели и/или рекламни мрежи, които изискват данни, за да избират и показват подходящи реклами;
 • анализ и/или доставчици на търсачки, които ни помагат в оптимизирането на нашия сайт.

 

Всички наши доставчици на услуги-трети лица са задължени по договор да защитават и използват личната информация на нашите потребители само за целите, изброени по-горе, освен ако не се изисква друго по закон.

В случай на продажба, възлагане или прехвърляне, частично или цялостно, на СпортЧакал на трети страни, вашата Лична информация трябва да бъде прехвърлена на съответната трета страна и да бъде третирана съгласно настоящата Политика за поверителност.

Освен това вашата Лична информация може да бъде разкрита на трети страни, ако сме задължени по закон, съдебна заповед или правителствен акт, ако разкриването е необходимо по друг начин, за да се улесни наказателното или друго законно разследване или друго съдебно производство в страната или в чужбина или ако разкриването е необходимо, за да се предотвратят или информират органите за измами и/или незаконни дейности.

 

IP адреси

Събираме информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, за администриране на системата и за отчитане на обобщена информация пред нашите рекламодатели. Това са статистически данни за действията и моделите на сърфиране на нашите потребители и не идентифицират вас или който и да е индивид.

 

Използване на бисквитки

Използваме информацията, събрана от „бисквитките“, за да оценим ефективността на нашия сайт, да анализираме тенденциите и да администрираме платформата. Информацията, събрана от бисквитките, ни позволява да определим кои части от нашия сайт са най-посещавани и какви трудности могат да срещнат нашите посетители при достъпа до нашия сайт. Знаейки това, можем да подобрим качеството на вашия опит в платформата, като разпознаем и предоставим повече от най-желаните функции и информация, както и като разрешим трудностите с достъпа. Бисквитките могат да събират информация за вашия IP адрес, страница на нашия уебсайт, която сте посетили, вашия интернет доставчик, вашата операционна система, както и датата и часа на достъп до нашия уебсайт. „Бисквитките“ съдържат малко количество информация, изпратена до вашия браузър и съхранена на вашия твърд диск. Можем също да използваме услуги на трети страни, за да събираме информацията, описана в този раздел.

Можем също така да използваме бисквитки и/или технология, известна като маркери за действие и/или различни видове GIF файлове, които обикновено се прилагат от доставчици на реклами от трети страни или доставчици на услуги за уеб анализ от трети страни, които могат да пребивават и съхраняват информацията (вкл. вашите IP адреси) в друга държава. Тези бисквитки/gif-ове се поставят върху реклами, които Ви водят към нашия уебсайт, както и на различни страници на уебсайта. Използваме ги, за да ни помогнат да разберем по – добре използването на нашия Сайт, например как посетителите сърфират в нашия Сайт, какви продукти се разглеждат и обща информация за транзакциите, както и за измерване на ефективността на нашите реклами. Нашият/те доставчик/чици на услуги анализира/т тази информация и ни предоставя/т обобщени отчети. Информацията и анализът, предоставени от нашите доставчици на услуги, ще бъдат използвани, за да ни помогнат да разберем по-добре интересите на нашите посетители в нашия сайт и как да обслужваме по-добре тези интереси. Информацията, събрана от нашите доставчици на услуги, може да бъде свързана и комбинирана с информацията, която събираме за вас, докато използвате платформата. Нашият доставчик на услуги може да споделя събраната информация с други страни, ако те са законово задължени или ако други страни обработват информацията от тяхно име.

Можете да блокирате бисквитките и други подобни технологии за проследяване, като настроите браузъра си. Моля, имайте предвид, че ако го направите, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

 

Международно прехвърляне на лична информация

Ние съхраняваме и обработваме вашата Лична информация в центрове за данни по целия свят, където се намират съоръженията или доставчиците на услуги на СпортЧакал. Поради това можем да прехвърлим вашата Лична информация извън ЕИП и в държави, където изискванията за лична информация са под стандартите. Такива прехвърляния обаче винаги се извършват в съответствие с настоящата строга Политика за поверителност.

 

Връзки

Настоящата Политика за поверителност е приложима единствено към уебсайта на https://www.tipinkings.com, собственост на СпортЧакал. https://www.tipinkings.com може да предоставя препратки и/или връзки към други уебсайтове, които са собственост на трети страни. СпортЧакал не може да бъде държан отговорен или отговорен за такива връзки на трети страни и как те обработват вашата Лична информация. Трябва да се запознаете със собствената си Политика за поверителност.

СпортЧакал не носи отговорност за действията на външни уебсайтове, чиито връзки са предоставени на нашия Сайт, нито за начина, по който те използват вашата Лична информация.

 

Права за осъществяване на достъп, за поправяне и изтриване на вашата Лична информация

Можете да получите достъп до вашата Лична информация по всяко време и да коригирате, актуализирате или изтриете всички неточни и/или неправилни данни, като ни изпратите имейл до СпортЧакал .

Ние предприемаме необходимите мерки, за да гарантираме, че обработката на вашата Лична информация е точна и само за целите, за които е била първоначално събрана. Ако събирането на определена Лична информация не се изисква за целите, предвидени в настоящата Политика за поверителност, или за да се спази действащото законодателство, имате право да възразите срещу събирането на определена Лична информация.

Исканията за изтриване или унищожаване както на Акаунта ви, така и на Личната ви информация ще бъдат преглеждани и обработвани само когато това не е в противоречие с нашите законови и регулаторни задължения.

 

Сигурност на лична информация

Използваме различни мерки за сигурност, за да гарантираме, че Личната информация и акаунтите на нашите потребители са защитени. Част от тези мерки са:

 • защитени с парола директории и бази данни;
 • само упълномощен персонал с достъп до вашата Лична информация, който е длъжен да третира информацията като поверителна;
 • Secure Sockets Layered (SSL) технология за криптиране и изпращане на вашата информация по интернет сигурно.

 

Съхраняване на лична информация

Ние съхраняваме Лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, описани в тази Политика за поверителност, при спазване на нашите собствени правни и регулаторни задължения. В съответствие с нашите задължения за водене на отчетност, ние ще запазим Акаунта и друга Лична информация в продължение на пет години след закриването на акаунта.

 

Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и актуализации относно покупката ви, новини за нашата компания, информация за нашите продукти и т.н. Ако някога искате да се отпишете за получаване на имейли, които не са свързани с поръчки, можете да щракнете върху съответния бутон в долната част на всеки имейл, който не е свързан с поръчки.

 

Промени и актуализации на тази Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност може да бъде преразглеждана, променяна, актуализирана и/или допълвана по всяко време, без предварително известие. Когато правим промени в тази политика за поверителност, ние ще уведомим всички потребители на нашия уебсайт и ще направим изменената политика за поверителност достъпна на нашия уебсайт.

Нашите потребители са длъжни да се запознаят с актуализираната Политика за поверителност. Използването на уебсайта означава, че приемате Политиката за поверителност на СпортЧакал.

Ако имате въпроси, свързани с настоящата Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас на СпортЧакал.